Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SVF-1205 Introduksjon til samfunnssikkerhet - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Rammen for emnet er samfunnsfaglig teori om risiko og risikosamfunnet. Det gis en grunnleggende innføring i begrepene risiko og samfunnssikkerhet. Teorier om ulike perspektiver på risiko, risikopersepsjon og myndigheters styring av risiko er sentralt. I et globalt perspektiv ser vi på risikosamfunnet og hvilken betydning det kan ha nasjonalt. Videre studeres robusthet og sårbarhet i samfunnets infrastruktur både nasjonalt og internasjonalt..

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 24 timer øvinger. 

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A - E, F - stryk.

24 timer obligatorisk gruppearbeid i form av fire innleveringer hvor tre må være godkjent for å få adgang til eksamen. 

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Emnet overlapper disse emnene

SS120 Risikosamfunnet og samfunnets infrastruktur 10 stp
Undervisning Vår 2022