Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SVF-2103 Risikoanalyse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SIK-2001 Risikoanalyse for ingeniører 10 stp

Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Opptakskode 9199

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

38 timer forelesninger, 10 timer øving, seminar og prosjektoppgave i gruppe. Emnet kan bli undervist på engelsk.

Eksamen

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Prosjektoppgave som teller 40 % og en 4 timers skriftlig eksamen som teller 60 %. Begge deler må bestås for å få samlet karakter i emnet. Karakterregel: bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Prosjektoppgave innlevering 25.04.2022;Hjemmeeksamen utlevering 01.06.2022 innlevering 01.06.2022;Prosjektoppgave innlevering 25.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.