Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SVF-2106 Krisehåndtering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

SIK-1001 Brannsikkerhet 3 stp

Innhold

Innenfor rammen av grunnleggende teorier om kriser, spesielt den såkalte krisehåndtering syklus, vektlegger emnet de praktiske aspektene ved krisehåndtering. Relevante etaters organisering, koordinering og utfordringer vil bli belyst. Det gis også en innføring i mediehåndtering i kriser og internasjonal krisehåndtering.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Opptakskode 9199

Hva lærer du

Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan krisehåndtering er organisert, på strategisk, taktisk og operativt nivå. Videre skal kandidaten ha kunnskap om ulike aktørers roller og ansvar i krisehåndtering. I tillegg skal kandidaten ha en grunnleggende forståelse av hvordan internasjonal krisehåndtering blir organisert. Kandidaten skal være i stand til å planlegge og organisere risikoanalyse, forebygging, beredskap, håndtering og læring i forhold til kriser og ulykker. Videre skal kandidaten ha evne til å vurdere hvordan lokale forhold kan representere utfordringer i dette arbeidet. Kandidaten skal også kunne forholde seg til media på en fagmessig måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Undervisning inkluderer obligatoriske, skriftlige oppgaver.

1 - 2 obligatoriske øvelser.

Det kreves 80 % tilstedeværelse på forelesningene (kontrollert) og deltakelse i obligatoriske øvelser.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - E, F stryk.

Det kreves 80 % tilstedeværelse på forelesningene (kontrollert) og deltakelse i obligatoriske øvelser.

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 24.05.2022 innlevering 24.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.