Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SVF-3204 Risikovurdering og - styring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset dekker sentrale emner knyttet til risikostyring, inkludert risikovurdering. Kurset følger tett ISO 31000-serien av standarder, men presenterer også alternative tilnærminger.

Følgende temaer vil bli særlig vektlagt:

- Etablere risikostyring sammenheng

- Risikovurdering, inkludert risikoidentifikasjon, risikoanalyse og risikoevaluering

- Kvalitative, semikvantitative og kvantitative risikovurderingsteknikker

- Risikohåndtering

- Risikokommunikasjon

- Risikopersepsjon


Hva lærer du

Å kunne bruke ISO 31000-serien av standarder og andre metoder på praktiske risikovurdering og -styring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid, inkludert presentasjoner.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Det gis en samlet bokstavkarakter A - E, F - stryk.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen. Det kreves 80 % tilstedeværelse på forelesningene (kontrollert).

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 20.05.2022 innlevering 20.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.