Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Entreprenørskap 

Økonomi 

Organisasjon: 


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper og forståelse: 

Ferdigheter: 

Innovasjon 

Økonomi 

Organisasjon 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det pedagogiske opplegget er bygget opp med følgende elementer  

Eksamen

Arbeidskrav 

En individuell rapport må være innlevert og godkjent for å kunne oppmeldes til skriftlig eksamen.  

Eksamen og vurdering 

Vurdering i emnet blir gjort etter følgende modell: 

Kontinuasjon  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Det gis anledning til å kun ta opp skriftlig eksamen dersom prosjektrapporter har vært levert og vurdert tidligere i samme emne. 


Dato for eksamen

Rapporter innlevering 20.04.2022;Kort hjemmeeksamen utlevering 20.04.2022 innlevering 20.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.