Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

VPL-1210 Rehabilitering, habilitering, helsearbeid og miljøterapi i praksis (praksis 2) - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for vernepleie

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Emne 1-9 må være fullfør og bestått.


Innhold

Sentrale temaer i emnet er:


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Til sammen en ukes for- og etterarbeid med forelesninger og gruppearbeid, samt 9 ukers sammenhengende praksis.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 400 timer inkludert selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav:

Innlevering av følgende obligatoriske arbeidskrav:

1.et individuelt skriftlig arbeid

2. obligatorisk veiledningsmøter

3. godkjent midtvurdering

4. godkjent sluttvurdering

5. individuelt refleksjonsnotat

Godkjent arbeidskrav har en varighet på fire (4) sammenhengende semester, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan få karakter i emnet.

Eksamen:

Sammensatt vurdering vurderes til bestått/ikke bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen. Se forskrift om studier og eksamener ved UiT for nærmere informasjon.