Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BED-2057 Arbeidsrett og arbeidsmiljø 5 stp

Innhold

Faget skal gi en innføring i sentrale problemstillinger i forbindelse med rekruttering og arbeidsrett som er relevant for en leder med personalansvar. Faget skal gi kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering, samt hovedreglene i den individuelle arbeidsretten.

Rekruttering

Arbeidsrett :


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Rekruttering:

Læringsutbytte

 

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studentene

 

Arbeidsrett:

Læringsutbytte

 

Kunnskap 

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Ett obligatorisk arbeidskrav må bestås før en kan fremstille seg til eksamen i emnet. Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk.

Skriftlig eksamen avholdes i Narvik.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun i Narvik.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 19.11.2021 innlevering 19.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.