Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BED-3013H Fordypningsemne - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BED-3013 Fordypning i bedriftsøkonomisk teori 10 stp

Innhold

Emnet er et fordypnings- og integreringskurs for studenter på masternivå som har fordypning i økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser. I emnet gis det en fordypning i teori innenfor aktuelle fordypninger, samt at aktuelle temaer for masteroppgaver blir gjennomgått av potensielle veiledere. Emnet oppsummerer også en del temaer som studentene har vært innom før mer i dybden. og det gir et springbrett for oppgaveskriving.

I tillegg gis studentene en praktisk og teoretisk innføring i arbeidet med en masteroppgave. Emnet skal derfor også gi praktiske råd for oppgaveskriving, samt gi studentene trening i å presentere sine egne oppgaveideer på en gjennomarbeidet måte. Emnet avsluttes med en semesteroppgave, som kan danne grunnlaget for skriving av masteroppgave påfølgende semester.


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten…

Ferdigheter:

Kandidaten…

Generell kompetanse:

Kandidaten…


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, gruppevis og/eller individuell veiledning. Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, presentasjoner o.l.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det skal individuelt eller i gruppe to (2) studenter lages en presentasjon som skal inneholde aktualisering og begrunnelse for egen problemstilling, en oversikt over det teoretiske rammeverket, fem sentrale stikkord, samt en mulig metodisk tilnærming. Presentasjonen presenteres/diskuteres enten i Harstad eller i Alta.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

 

Eksamen:

Semesteroppgaven leveres individuelt eller i grupper på to (2) studenter. Oppgaven skal reflektere den individuelle fordypningen og inneholde et teoretiske rammeverk for oppgavens problemstilling(er). Semesteroppgaven skal følge standard i henhold til retningslinjer for skriving av masteroppgaver og være på 10-20 sider kjernetekst.

Semesteroppgave (100 %) Karakterregel A-F, hvor karater F er stryk.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Det er ingen plagieringsproblematikk involvert når semesteroppgaven brukes som grunnlag for masteroppgaven, men masteroppgaven må for de aller fleste være en videreutvikling på grunn av kravene til kvalitet.