Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BED-3043 Avansert finans - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er kun for programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet krever tilstedeværelse på campus der undervisningen foregår. Emnet passer ikke for studenter som ikke kan følge forelesninger, gruppearbeid og lignende.


Studiepoengreduksjon

SOK-3060 Videregående finans 1 stp

Innhold

Internasjonal finans, derivater og kredittrisiko, aktiv forvaltning, effisiente markeder, adferdsfinans,  faktormodeller og hedgefond.

Hva lærer du

Studenter som har bestått emnet skal ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, oppgaveløsning og gruppearbeid.

Eksamen

En firetimers skriftlig eksamen utgjør 100% av karaktergrunnlaget. Karakterskala er A-F der F er resultatet ikke bestått.

Tre arbeidskrav må være gjennomført og bestått for å kunne gå opp til eksamen. Godkjent arbeidskrav er gyldig for fire etterfølgende semester inkludert det semesteret det ble avlagt.

Eksamen holdes i Tromsø.

Det arrangeres ikke  kontinuasjonseksamen i dette emnet.