Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BIO-1105 Innføring i biologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i biologi, altså læren om alt som lever. Emnet komplementerer kurset MBI-1002, Celle- og molekylærbiologi (vårsemesteret), og gir en innføring i ulike fagområder innen biologi, eksempelvis evolusjon, virus, prokaryoter og eukaryoter, alger, planter, sopp, evertebrater og vertebrater, kjemiske signaler og transportsystemer hos dyr, forsvar mot infeksjoner, økologi. Emnet inneholder også praktiske demonstrasjoner, semesteroppgave, kurs i informasjonskompetanse (IKOMP), kurs i vitenskapelig skriving og oppgaveskriving, og besøk til forskningsenhet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Etter fullført kurs skal du ha:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 t forelesninger, kollokvier i tilknytning til forelesninger, semesteroppgave, besøk til relevant forskningsinstitusjon i Tromsø-området.

Deltakelse på forelesninger og kollokvier er sterkt anbefalt.


Eksamen

Avsluttende 3 t skriftlig eksamen.

Eksamen kan være av typen «vanlig beskrivende» eller «Multiple choice», eventuelt blanding av de to formene.

Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Kontinuasjonseksamen

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 24.11.2021 innlevering 24.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid 10 stp
Undervisning Høst 2021
Første oppmøte: se timeplan
Forelesninger prof. Mette Marianne Svenning
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
prof. Ivar Folstad
prof. Morten Tryland
prof. Kari Anne Braathen
prof. Rolf Anker Ims
f.aman. Anton Liaimer
f.aman. Elina Halttunen
f.aman. Teppo Rämä
prof. David Grey Hazlerigg
prof. Bodil Annikki Ulla Barbro Bluhm
f.aman. Katja Hannele Karppinen
Kollokvium prof. Mette Marianne Svenning
prof. Ørjan Olsvik
f.lekt. Britt Nanny Fuglesteg
prof. Ivar Folstad
prof. Morten Tryland
prof. Jeanette Hammer Andersen
prof. Kari Anne Braathen
prof. Rolf Anker Ims
f.aman. Anton Liaimer
prof. Kirsten Krause
f.aman. Teppo Rämä
prof. David Grey Hazlerigg
prof. Bodil Annikki Ulla Barbro Bluhm
vit.ass. Gaute Widerøe Hennig
vit.ass. Marte Marie Fossum Ranvik
f.aman. Katja Hannele Karppinen