Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BIO-2604 Fiskesykdommer - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin, samt valgemne i Bachelor fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FH-208 Sykdom, del I og II 9 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i de mest kjent infeksjonssykdommer hos oppdrettsfisk forårsaket av bakterier, virus og sopp. Det vil bli fokusert på egenskaper hos de sykdomsframkallende mikroorganismene, herunder virulensmekanismer, epidemiologi, økologi og antibiotikaresistens, samt diagnostikk og metoder for forebyggelse av sykdommene. Noen av temaene belyses nærmere gjennom laboratoriekurset.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-2601 Generell mikrobiologieller FSK-1122 Biokjemi og mikrobiologi for fiskeri- og havbruksvitenskap

Hva lærer du

Kunnskap om:

Ferdigheter til å kunne:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesning, laboratorieøvelser og seminarer.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer). Bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter to beståtte arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.