Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

DTE-2507 Datakommunikasjon og sikkerhet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om:

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisning/lab-timer per uke i løpet av høstsemestret. 

Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske laboppgaver og teoretiske øvinger.

Innhold i den praktiske delen av faget: navigering i IP-nettverk, oppkopling og monitorering av IP-nettverk, utstrakt bruk av Wireshark, programmeringsoppgaver (TCP/UDP-sockets, SSL/TLS) m.m. 


Eksamen

Arbeidskrav

6 obligatoriske innleveringer.

Hver innlevering består av en teoridel og praktiske laboppgaver. Hver innlevering vil bli evaluert til bestått eller ikke bestått.

Alle innleveringer må være bestått for å kunne få karakter i faget.

For campusbaserte studenter kreves 2/3 (67%) oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA).

For nettstudenter kreves 2/3 oppmøte i egne tilrettelagte nettmøter (TN) eller et likt antall oppmøter i TPA eller TN i kombinasjon.

Eksamen og vurdering

Digital eller skriftlig eksamen, 5 timer.

Bokstavkarakterer A-F.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Ingen.

 Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon er mulig i påfølgende kontinuasjonsperiode


Dato for eksamen

Innleveringer utlevering 03.12.2021 innlevering 03.12.2021;Tilstrekkelig oppmøte for campus- og nettstudenter utlevering 03.12.2021 innlevering 03.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.