Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

DTE-2510 Grunnleggende programmering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

DTE-2508 Programmering 0 10 stp

Innhold

Om datamaskiner og programmeringsspråk

Grunnleggende programmering

Innebygde funksjoner

Strenger og objekter

Valg

Løkker

Funksjoner

Objektorientert programmering

GUI programmering

Lister

Flerdimensjonale lister

Arv og polymorfi

Enhetstesting


Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger etter prinsippet "omvendt undervisning", dvs studenten forbereder seg hjemme og jobber stort sett med øvinger i lærerstøttede øvingstimer på campus / nett.

Eksamen

Arbeidskrav 1: 5 obligatoriske øvinger som kan bestå av e-tester og programmeringsoppgaver. Øvingene er bestått dersom kandidaten oppnår mer enn 66% poeng av mulige poeng. Øvingene vurderes under ett, ikke enkeltvis.

Arbeidskrav 2: Studenten skal i løpet av kurset presentere to av oppgavene fra og med øving 3 for en faglig ressurs. Det vil være et utvalg av oppgaver som kan presenteres. Oppgaven poengsettes etter presentasjonen.

Eksamensform: 5t skriftlig skoleeksamen

Karakterskala: A - F

Kontinuasjonasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emne


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 06.12.2021 innlevering 06.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.