Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ELE-2501 Introduksjon til elektriske kretser - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Retningslinjer og rutiner ved laboratoriearbeid, instrumenter og grunnleggende måleteknikk. Resistans, strøm, spenning og effekt i serie og parallelle DC-kretser.

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom forelesninger og praktiske øvinger. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid.

Eksamen

Arbeidskrav

Det er et arbeidskrav som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Arbeidskravet består av følgende som må være godkjent:

Eksamen og vurdering

3-timer skriftlig eksamen som vurderes vha. karakter A - F, og som gir den endelige karakteren i faget.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Sensur: ekstern kontroll av intern sensors vurdering.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 26.11.2021 innlevering 26.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Forelesning uni.lekt. Hilde Henriksen
Seminar uni.lekt. Hilde Henriksen