Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ELE-2602 Mikrokontroller - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett Elektronikk og Satellitteknologi.

Innhold


Hva lærer du

Studentene som har bestått emnet skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom 4 undervisningstimer per uke i løpet av høstsemestret. Dette skjer i form av forelesninger og praktiske øvinger. Nettstudenter kan følge via opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske programmeringsoppgaver.

Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg mikrokontroller og komponenter. Nærmere informasjon vil blir gitt ved studiestart. 


Eksamen

Arbeidskrav

Det er ett arbeidskrav som må være godkjent for å få karakter i emnet. Arbeidskravet består av følgende som må være godkjent:

Eksamen og vurdering:

Mappevurdering der en kombinasjon av tester og innleveringer teller med i vurderingen. Konkret og detaljert informasjon om tester og innleveringer gis i Canvas ved studiestart.

Det gis en totalkarakter for hele emnet etter karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1846 Programmerbar elektronikk 5 stp
Undervisning Høst 2021
Forelesning uni.lekt. Hilde Henriksen