Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ERN-1001 Matvarekunnskap og matvaretrygghet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsmedisin

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet bachelor i ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om matvarers oppbygging, egenskaper, bruksområder og innhold av næringsstoffer, andre aktive virkestoffer og fremmedstoffer, samt deres betydning for kostholdet som helhet. De skal ha spesifikke kunnskaper om hvilke hovedgrupper av matvarer og komponenter i matvarer som er gode kilder til essensielle næringsstoffer. Studentene skal lære om risiko forbundet med matbårne infeksjoner, intoksikasjoner, miljøgifter og genmanipulering og kunne evaluere nytte- og risiko. Studentene skal kunne beskrive ulike biokjemiske prosesser som oppstår under lagring og bearbeiding av mat, og deres betydning for matvarers egenskaper, innhold av næringsstoffer, mattrygghet og helse. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om samisk kosthold og de vanligste kosthensyn i henhold til religion, kultur og livssyn, samt formidling og helse- og ernæringskompetanse. 

Studentene skal kunne bruke matvaredatabaser og næringsberegningsprogrammer til å innhente informasjon og beregne næringsinntak. Videre skal de kunne vurdere ulike kosthold utfra de nasjonale kostrådene, og foreslå tiltak i tråd med de matvarebaserte kostrådene. Studentene skal også få innblikk i måltidsproduksjon og måltidsservice ved storkjøkken i kommunen eller spesialisthelsetjenesten gjennom praksis. 

Etter gjennomført emne skal studentene kunne utarbeide generelle kostplaner og veilede grupper og enkeltindivider utfra retningslinjer og de nasjonale kostråd- og næringsstoffanbefalingene. 


Hva lærer du

Kunnskap: 

Ferdigheter:

Generell kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk 

Undervisning

Det vil være varierte undervisnings- og arbeidsformer: 

Praksis: Det er 4 dager praksis/hospitering i dette emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk og/eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav: 

Eksamen: 

Eksamen er en muntlig høring med tid til forberedelse. Hver kandidat får 30 minutter til disposisjon, inkludert tid til forberedelse. Vurderingsuttrykk A-F, der F er stryk. Alle arbeidskrav må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. 

Eksamensspråk er norsk. 

Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen: 

Avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig som kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen.