Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ERN-3900 Masteroppgave i klinisk ernæring - 54 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i klinisk ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Innhaldet i dette emnet byggjer på arbeidet som vart gjort i ERN-3006 Masteroppgåve - protokollemne. Studenten skal no utføra eit individuelt forskingsprosjekt, i samarbeid med rettleiarar. Studenten skal analysera data, skriva saman resultata og drøfta funna, og setja dei inn i ein større vitskapleg samanheng. Studentane skal også leggja fram prosjektet munnleg på ulike steg i forskingsprosessen.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ERN-3000 Klinisk ernæring 1, ERN-3002 Klinisk ernæring 2, ERN-3004 Epidemiologi, statistikk og forskningsmetoder, ERN-3006 Masteroppgave - forskningsprotokoll

Hva lærer du

Etter avslutta emne skal studentane kunna:

Kunnskapar:

 

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:

Det blir også vist til læringsutbytte for langsgåande tema i Vitskapleg og Profesjonell kompetanse i ernæring, og ERN-3006 Masteroppgåve - forskingsprotokoll


Undervisnings- og eksamensspråk

Oppgåva og munnleg eksamen kan føregå på norsk eller engelsk, eventuelt andre skandinaviske språk (i blanding).

Undervisning

Pensum: Studenten (saman med rettleiar) definerer pensum gjennom vurdering av kva som er relevant litteratur for oppgåva. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Eksamen:

Innlevering av masteroppgåve 15. mai. Justerande munnleg eksamen i juni (maksimalt ein karakter opp eller ned). Det gis bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått. 

Oppgåva og munnleg eksamen kan føregå på norsk eller engelsk, eventuelt andre skandinaviske språk (i blanding).

Kontinuasjonseksamen: Studenten kan søkja om utsett levering av masteroppgåva. Fristane for sensur kan då vera annleis.

Undervisning Høst 2021