Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk på i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 9 - 12 uker og består av forelesninger (2t pr. uke) og seminarer (3t pr. uke). Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.   

Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skriftlig eller muntlig. Denne gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen og vurdering:

Eksamen består av en semesteroppgave på 5 sider (1800-2200 ord) og en muntlig prøve.

Semesteroppgaven teller 60 % av karakteren og muntlig eksamen teller 40 %. 

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen for muntlig utlevering 22.11.2021 innlevering 26.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp
Undervisning Høst 2021
Orienteringsmøte: 14.8, Andre Fak.kl. 15.15, HSL-fak kl. 14.15, Aud 1
Forelesning dato kommer senere

Forelesning Kun studenter ved HSL-fakultetet Gjelder kun for studenter på HSL-fakultetet

Første gang: Fredag 16. august 2019.

Forelesning - Studenter andre fakultet Gjelder for studenter fra andre fakulteter enn HSL.

Første gang: fredag 16. aug. 2019 kl.08-10

Seminar Hver student melder seg på og følger én og samme gruppe gjennom hele semesteret. Gruppetilhørighet avhenger av hvilket studieløp du har planlagt. Se under den enkelte gruppe. Seminarundervisninga er obligatorisk.

Første gang: Uke . Se under den enkelte gruppe.

HS-1 Studenter ved HSL-fak. HS-1 er for HSL-studenter

f.aman. Kim Angell
Første gang torsdag 22. august.

HS-2 For stud. på B-FIL/ST-FIL HS-2 er for HSL-studenter på B-FIL

f.aman. Jonas Jakobsen
Første gang torsdag 22. august.

HS-3 Studenter ved HSL-fak. HS-3 er for HSL-studenter

Første gang torsdag 22. august.

HS-4 Studenter ved HSL-fak HS-4 er for HSL-studenter

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang torsdag 22.august.

HS-5 studenter ved HSL-fak HS-5 er for HSL-studenter

f.aman. Karl Robert Isaksen
HS-6 Studenter ved HSL-fak. HS-6 er for HSL-studenter

f.aman. Kim Angell
Første gang torsdag 22. august.

HS-7 Studenter ved HSL-fak HS-7 er for HSL-studenter

Første gang torsdag 22. august.

HS-8 Studenter ved HSL-fak HS-8 er for HSL-studenter - venteliste.

f.aman. Jonas Jakobsen
Første gang torsdag 22. august.

HS-9 Studenter ved HSL-fak uni.lekt. Fredrik Nilsen
HS-10 - Studenter ved HSL-fak uni.lekt. Torje Mikalsen
F-21 Fiskerifag F-21 er for fiskerifag

prof. Michael Paul Morreau
Første gang mandag 19. august.

F-22 Fiskerifag F-22 er for fiskerifag

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang mandag 19. august.

F-23 Fiskerifag F-23 er for Fiskerifag

prof. Beatrix Himmelmann
Første gang mandag 19. august.

PS-31 Psykologi PS-31 er for psykologistudenter.

prof. Annamari Eliisa Vitikainen
Første gang tirsdag 20. august.

PS-32 Psykologi PS-32 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Fredrik Nilsen
Første gang tirsdag 20. august.

PS-33 Psykologi PS-33 er for psykologistudenter.

f.aman. Mathea Slåttholm Sagdahl
Første gang tirsdag 20. august.

PS-34 Psykologi PS-34 er for psykologistudentar.

Første gang tirsdag 20. august.

PS-35 Psykologi PS-35 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Hans Christian Nordtveit Kvernenes
Første gang tirsdag 20. august.

PS-36 Psykologi PS-36 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Hans Christian Nordtveit Kvernenes
Første gang tirsdag 20. august.

PS-37 Psykologi PS-37 er for psykologistudentar.

prof. Annamari Eliisa Vitikainen
Første gang tirsdag 20. august.

PS-38 Psykologi PS-38 er for psykologistudentar.

Første gang tirsdag 20. august.

PS-39 Psykologi PS-39 er for psykologistudentar.

Første gang tirsdag 20. august.

PS-40 Psykologi PS-40 er for psykologistudentar.

uni.lekt. Fredrik Nilsen
Første gang tirsdag 20. august.

PS-41 Psykologi PS-41 er for psykologistudentar.

Første gang tirsdag 20. august.

PS-42 Psykologi PS-42 er for psykologistudentar.

Første gang tirsdag 20. august.

PS-43 Psykologi PS-43 er venteliste for psykologistudenter.

Første gang tirsdag 20. august.

PS-44 Psykologi PS-44 er venteliste for psykologistudenter.

Første gang tirsdag 20. august.

PS-45 Psykologi PS-45 er for psykologistudenter.

Første gang tirsdag 21. august.

PS-49 Psykologi PS-49 er for psykologistudentar.

Første gang tirsdag 21. august.

J-70 Juridiske fag IMA-JUS. J-70 er kun for jusstudentar.

stip. Morten Wasrud
Første gang mandag 19. august.

J-71 Juridiske fag IMA-JUS. J-71 er kun for jusstudentar.

f.aman. Jon Øyvind Stokke
Første gang mandag 19. august 2019.

J-72 Juridiske fag IMA-JUS. J-72 er kun for jusstudentar.

Første gang mandag 19. august 2019.

J-73 Juridiske fag IMA-JUS. J-73 er kun for jusstudentar.

f.aman. Jon Øyvind Stokke
Første gang tirsdag 20. august 2019.

J-74 Juridiske fag IMA-JUS. J-74 er kun for jusstudentar.

stip. Morten Wasrud
Første gang tirsdag 20. august.

J-75 Juridiske fag IMA-JUS. J-75 er kun for jusstudentar.

prof. Erik Lundestad
Første gang torsdag 22. august.

J-76 Juridiske fag IMA-JUS. J-76 er kun for jusstudentar.

f.aman. Jan Harald Alnes
Første gang torsdag 22. august.

J-77 Juridiske fag IMA-JUS J-77 er kun for jusstudentar.

Første gang torsdag 22. august.

J-78 Juridiske fag IMA-JUS J-78 er kun for juridiske fag - venteliste.

stip. Morten Wasrud
J-79 Juridiske fag IMA-JUS stip. Morten Wasrud
J-80 Juridiske fag IMA-JUS f.aman. Jon Øyvind Stokke
NT-81 Naturvitskap og teknologi. NT-81 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

f.aman. Jonas Jakobsen
Første gang onsdag 21. august.

NT-82 Naturvitskap og teknologi. NT-82 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

prof. Michael Paul Morreau
Første gang onsdag 21. august.

NT-83 Naturvitskap og teknologi. NT-83 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

uni.lekt. Hans Christian Nordtveit Kvernenes
Første gang onsdag 21. august.

NT-84 Naturvitskap og teknologi. NT-84 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang onsdag 21. august.

NT-85 Naturvitskap og teknologi NT-85 er ventegruppe for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

Første gang onsdag 22. august.

NT-86 Naturvitskap og teknologi uni.lekt. Torje Mikalsen
NT-87 Naturvitskap og teknologi f.aman. Kim Angell
NT-88 Naturvitenskap og teknologi prof. Beatrix Himmelmann
NT-89 Naturvitskap og teknologi - for flystudenter NT-89 er for studentar ved Fakultet for naturvitskap og teknologi, samt studentar på akvakultur, fiskehelse og marin bioteknologi ved Institutt for arktisk og marin bioteknologi.

uni.lekt. Magnus Skytterholm Egan
Første gang onsdag 22. august.

M-91 Medisin og Odontologi. M-91 er kun for medisin- og odontologistudentar.

uni.lekt. Hans Christian Nordtveit Kvernenes
Første gang fredag 23. august.

M-92 Medisin og Odontologi. M-92 er kun for medisin- og odontologistudentar.

prof. Erik Lundestad
Første gang fredag 23. august.

M-93 Medisin og Odontologi. M-93 er kun for medisin- og odontologistudentar.

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang fredag 23. august.

M-94 Medisin og Odontologi. M-94 er kun for medisin- og odontologistudentar.

f.aman. Jonas Jakobsen
Første gang fredag 23. august.

M-95 Medisin og Odontologi. M-95 er kun for medisin- og odontologistudentar.

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang fredag 23. august.

M-96 Medisin og odontologi M-96 er kun for medisin og odontologistudentar

f.aman. Jon Øyvind Stokke
Første gang fredag 23. august.

M-97 Medisin og odontologi uni.lekt. Hans Christian Nordtveit Kvernenes
M-98 Medisin og odontologi ER-98 KUN for studenter på Bachelorprogrammet i ernæring.

f.aman. Melina Dos Santos Duarte
Første gang fredag 23. august.

M-101 Medisin og odontologi Fx-101 er for studentar ved Noregs fiskerihøgskole som er oppmeldt til bachelorstudiet i fiskeri og havbruksvitenskap.

Første gang mandag . august.

M-102 Medisin og odontologi Fx-102 er for studentar ved Noregs fiskerihøgskole som er oppmeldt til bachelorstudiet i fiskeri og havbruksvitenskap.

198 - Stud. som tidligere har godkjent obl. oppmøte til underv. Gruppe 198 er for studenter som tidligere har godkjent obl.oppmøte til undervisning.

Eksamen Innlevering hjemmeoppgave: 5.nov. kl. 13.00:gjelder kun Campus Tromsø Muntlig: uke 47 for andre fak.uke 48 for HSL-fak.

Orienteringsmøter Orienteringsmøte: Onsdag 14.aug.kl. 14:15 for HSL-fac og kl. 15:15 for andre fakulteter

Orienteringsmøte: Onsdag 14.aug.kl. 14 for HSL-fak og kl. 15 for andre