Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FLY-1006 Grunnleggende flyteori (PFGS) - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-1001 Grunnleggende flygeteori 5 stp

Innhold

Emnet tilsvarer Pre Flight Ground School (PFGS) i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet Grunnleggende teoriundervisning som omfatter danner det teoretiske grunnlaget til å fullføre FLY-1007 (Phase 1) i treningsmanualen. De første flyturene i FLY-1007 (Phase 1) kan gjennomføres i løpet av semesteret hvor Grunnleggende flygeteori blir avholdt.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

Ferdigheter:

Studenten..

Generell kompetanse:

Studenten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Omfanget er minst 90 timer.

Eksamen

Åtte skriftlige deleksamener. Bestått/ikke bestått. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Det kreves 80 % oppmøte på forelesninger og øvingstimer, på bakgrunn av krav i internasjonale luftfartsregler.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen innenfor en to-ukers-periode etter ordinær eksamen. Det gis kontinuasjonseksamen i den deleksamen som ikke er bestått. 


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen - Lover og bestemmelser 23.11.2021;Skriftlig skoleeksamen - Luftfartøyslære 23.11.2021;Skriftlig skoleeksamen - Ytelser og flygeplanlegging 24.11.2021;Skriftlig skoleeksamen - Menneskelige ytelser og begrensinger 24.11.2021;Skriftlig skoleeksamen - Meteorologi 23.11.2021;Skriftlig skoleeksamen - Navigasjon 24.11.2021;Skriftlig skoleeksamen - Flygeteori 24.11.2021;Skriftlig skoleeksamen - VFR kommunikasjon 23.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.