Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FLY-1006 Grunnleggende flyteori (PFGS) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tilsvarer Pre Flight Ground School (PFGS) i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet Grunnleggende teoriundervisning som omfatter danner det teoretiske grunnlaget til å fullføre FLY-1007 (Phase 1) i treningsmanualen. De første flyturene i FLY-1007 (Phase 1) kan gjennomføres i løpet av semesteret hvor Grunnleggende flygeteori blir avholdt.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

Ferdigheter:

Studenten..

Generell kompetanse:

Studenten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Omfanget er minst 90 timer.

Eksamen

Åtte skriftlige deleksamener. Bestått/ikke bestått. Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.

Det kreves 80 % oppmøte på forelesninger og øvingstimer, på bakgrunn av krav i internasjonale luftfartsregler.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen innenfor en to-ukers-periode etter ordinær eksamen. Det gis kontinuasjonseksamen i den deleksamen som ikke er bestått. 


Dato for eksamen

Skriftlig: Lover og bestemmelser 23.11.2021;Skriftlig: Luftfartøyslære 23.11.2021;Skriftlig: Ytelser og flygeplanlegging 24.11.2021;Skriftlig: Menneskelige ytelser og begrensninger 24.11.2021;Skriftlig: Meteorologi 23.11.2021;Skriftlig: Navigasjon 24.11.2021;Skriftlig: Flygeteori 24.11.2021;Skriftlig: VFR kommunikasjon 23.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-1001 Grunnleggende flygeteori 5 stp
Undervisning Høst 2021
Forelesning Sjur Nicolai Wergeland
øvinglær. Markus Andreassen Orvik
øvinglær. Frode Holøien
øvinglær. Sondre Solhaug Fjelldal
øvinglær. Lise Ingeborg Kvernmo
øvinglær. Joakim Roaldsvik Sliwa
øvinglær. Thomas Emilian Fjorden
øvinglær. Stig Olov Holm