Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FSK-2040 Bærekraftig sjømat - 30 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studentene på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i bærekraftig foredling og omsetning av sjømat. Gjennom undervisning og praksis skal studentene utvikle kunnskap om regelverk, strategi, verdikjeder, marked, råstoff og produksjonsmetoder i sjømatnæringen, og hvordan disse forholdene henger sammen.

Hva lærer du

Kunnskap   Kandidaten  

Ferdighet   Kandidaten  

Generell kompetanse   Kandidaten  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, praksis, øvelser og tverrfaglige seminarer.

Eksamen

10 dagers hjemmeeksamen (individuell). Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått 

Fire arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen:  

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.