Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

HIF-0100 Akademisk skriving og formidling I - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i språkfag og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er ikke studiepoenggivende.

Innhold

Gjennom 6 seminarer (dobbeltimer) med forelesninger, diskusjoner og skriveaktiviteter vil du tilegne deg kjennskap til akademisk skriving og formidling som sjanger. Du vil få en introduksjon til forholdet mellom tekst og historie og om hvordan dagens prinsipper for argumentasjon og retorikk bygger på eldgamle klassiske modeller. Videre vil du lære om ulike former for studieteknikk og få tips til hvordan du kan strukturere og planlegge din studiehverdag opp mot eksamen. Vi vil trene på å tolke oppgavetekster, kildehenvisning og hvordan man kan gjengi faglig kunnskap etter akademisk standard. Det vil også gis innføring i formidling av fag gjennom vitenskapelig posterpresentasjon.

Studenten vil i skriveseminarene få anledning til å utvikle og jobbe videre med tekster/arbeidskrav knyttet til andre emner som tas parallelt gjennom semesteret, for eksempel i HIF-1000 eller i HIF-1100.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter og kompetanse:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Pensumtekster er på norsk og evt. engelsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Det legges vekt på at studentene skal være aktivt med i undervisningen. Det vil bli gitt 6 obligatoriske seminarer i løpet av semesteret med innføring i akademisk skriving og formidling. Det vil også gis innføring i produksjon og presentasjon av vitenskapelig poster.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

Studentene anmodes også om å oppsøke og motta tilbakemeldinger fra Akademisk skrivesenter ved HSL minst en gang i løpet av semesteret. Vi jobber med tekster gjennom hele semesteret med fokus på skriveprosessen.

Eksamensform:

Eksamen består av:

Vurderingsuttrykk:

Posterpresentasjonen evalueres med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren ikke bestått til eksamen har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Posterpresentasjon innlevering 10.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.