Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 8 stp

Innhold

Kjemi studerer oppbygning, egenskaper og reaksjoner til kjemiske forbindelser og er en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og danner grunnlaget for videre studier i kjemi og andre emner som krever kjemi. Følgende tema blir gjennomgått: 


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse  

+ Matematikk R1 og R2 og enten  

Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2). 

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag. 

 

Anbefalte forkunnskaper: Kjemi 1, da KJE-1001 bygger på dette + Matematikk R1 og R2 


Hva lærer du

Etter kurset kan studenten

Kunnskap 

 

Ferdigheter 

 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Pensumlitteratur er hovedsakelig på engelsk. 

Undervisning

Emnet og eksamen går kun på høsten. Omfang av undervisning: 

Laboratoriekurs: 3 øvelser à 8 timer 


Eksamen

3 timers digital hjemmeeksamen som teller 100%. Bokstavkarakterer A-E, F stryk. 

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt: 

Studenter kan bruke godkjente arbeidskrav 1 og 2 fra tidligere år. Dette gjelder ikke arbeidskrav 3, som må gjennomføres i det aktuelle semesteret. 

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.