Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MUS-2205 Kammermusikk - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med gruppevis undervisning og veiledning.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

Eksamen:

Utøvende gruppeeksamen med varighet på 30 minutter

Studenten selv har ansvar for å sørge for at besetningen kan delta på eksamenen.

Individuell vurdering med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjon påfølgende semester.

Undervisning Høst 2021
Første gang: Se timeplan