Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MUS-2207 Komponering og arrangering - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal

Ferdigheter

Studenten skal kunne

Generell kompetanse

Studenten skal kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Emnet går over to semestre.

Eksamen

Følgende arbeidskarv må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

- Innlevering av 3 oppgaver i form av partitur og lydopptak

- 3 offentlige framføringer av arrangementog komposisjoner fra arbeidsmappen

Eksamen:

Individuell mappevurdering. Mappen består av ett selvvalgt arbeidskrav samt avsluttende komposisjons-/arrangeringsoppgave.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester