Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MUS-2208 Musikkteknologi - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

- Studioinnspilling

- Bruk av musikkteknologi i komposisjon/låtskriving

- Live Electronics/Utøvende bruk av musikkteknologi

- Redigering, prosessering og miksing av lyd og musikk

- PA/konsertlyd og liveopptak

- Grunnleggende akustisk teori og informasjonsteknologi


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

- Kunne det grunnleggende begrepsapparatet i musikkteknologi og musikkproduksjon

- Kjenne til akustisk teori

- Ha innsikt i informasjonsteknologi som benyttes i fagfeltet

Ferdighet:

- Kunne arbeide selvstendig i et musikkstudio

- Kunne gjøre innspillinger av god kvalitet og ferdigstille disse

- Komponere ved hjelp av musikkteknologi

- Bruke live electronics i utøvende virksomhet

- Kunne produsere enkel PA-lyd

Generell kompetanse:

- Kunne bruke musikkteknologi i utøvende virksomhet

- Kunne gjøre gode og kritiske vurderinger av de estetiske utfordringene i bruk av musikkteknologi


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med undervisning og veiledning individuelt og i grupper. Undervisningen er en kombinasjon av klasseromsundervisning, praktiske øvelser i studio som opptak og miksing, komposisjon ved hjelp av musikkteknologi, og workshops hvor studentene spiller konserter eller leverer konsertlyd til andre studenter. Det gis individuell veiledning og undervisning i forbindelse med oppgaver og planlegging og gjennomføring av opptak. Studentene bør ha tilgang til egen datamaskin og innspillingsprogramvare.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

- 80 % obligatorisk oppmøte i undervisningen

- Innlevering av inntil fire komposisjoner, arrangementer eller opptak

- praktiske prøver

Ekamen

Tredelt eksamen: ett opptak, en komposisjon og muntlig eksamen.

Delene vektes likt og vurderes med Bestått/ikke Bestått.

Kontinuasjon påfølgende semester.

Undervisning Høst 2021
Første gang: Se timeplan
Forelesninger f.aman. Jon Marius Aareskjold-Drecker
øvinglær. Gabrial McNair