Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MUS-2218 Instrument 2 - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

Emnet kan tas med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

 Kunnskap:

 Ferdigheter:

 Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet går over to semestre. Undervisning gis individuelt og i klasse. Studenten har ansvar for å organisere og å delta i ulike samspillgrupper og ensembler.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- Semesterprøve på ca 10 minutt

- Repertoarliste med samlet spilletid på 45 min, herav 15 minutter offentlig fremført

- Eksamensprogram

Eksamen:

Utøvende eksamen individuelt og/eller i ensemble.  Varighet 20 min.

Individuell gradert karakter fra A - F.

Kontinuasjonseksamen avholdes i begynnelsen av påfølgende semester.  

Undervisning Høst 2021