Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MUS-2801 Arrangering og komponering - rytmisk musikk - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskap:

Om bruk av verktøy for kompositorisk bearbeidelse av musikalsk materiale, samt relevante arrangerings- og instrumenterings-teknikker for besetninger innenfor rytmisk genre.

Ferdigheter:

Beherske grunnleggende arrangering/instrumentering og komponering for rytmiske besetninger, samt arrangering for strykere, blåsere og kor i rytmisk kontekst for å utvikle en egen kunstnerisk identitet.

Generell kompetanse:

Ha evne til å skape arrangementer og komposisjoner som kan tilpasses ulike samspillsprosjekter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Emnet går over to semestre.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

- 80 % deltakelse i undervisningen

Eksamen:

Mappevurdering. Mappen består av

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjon påfølgende semester.

Undervisning Høst 2021