Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

MUS-2805 Musikkartistutvikling - formidling - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner, veiledning.  Samlingsbasert. Emnet går over ett semester.

Eksamen

 Arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

Eksamen: Skriftlig eksamen.  Refleksjonsnotat på 1500-2000 ord. Vurderes med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjon påfølgende semester.

Undervisning Høst 2021
Forelesning uni.lekt. Charlotte Thingelstad