Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har følgelig samme opptakskrav. Søknadskode: 9371.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Undervisningsomfang på om lag 40 timer. Det må i tillegg påregnes arbeid i grupper utenfor undervisningstiden.

Undervisningsform vil være forelesninger, gruppearbeid med komparative analyser av forskning og utviklingsarbeid, utarbeidelse av egne prosjektskisser, studentframlegg og diskusjoner.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen består av:

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke-bestått.

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.