Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

PFF-5074 Fordypning i norskdidaktikk del 2 - 7.5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er en fordypning i norskdidaktikk med utgangspunkt i emnet PFF-5034 (del 2 i norskdidaktikk på PPU), det bygger dessuten på PFF-5025 og PFF-5044. I emnet får studentene anledning til å anvende kompetansen de har tilegnet seg gjennom nevnte emner, undervisningspraksis og fra utdanninga i nordisk til å fordype seg i to områder som er særlig sentrale i skolens norskfag, nemlig litteraturundervisning og undervisning om og i muntlighet. Emnet har også en felles fordypningsdel med øvrig fagdidaktikk i utdanninga. I denne delen av emnet undersøkes hvordan en kan arbeide for å bruke det kulturelle mangfoldet som ofte finnes i klasserom, med særlig fokus på nasjonale minoriteter, som en ressurs i undervisningssammenheng. I emnet er det også fokus på profesjonsfaglig digitale kompetanse, herunder digitale læremidler som brukes i skolen og hvilken funksjon disse læremidlene kan sies å ha, og på skoleforskning som har både nasjonal og internasjonal betydning.

Undervisninga i emnet fordeles dermed på følgende temaer:


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning, PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø, PFF-5025 Norskdidaktikk, PFF-5044 Fordypning i norskdidaktikk del 1

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Om lag 24 undervisningstimer i form av forelesninger og seminar.

Pensum: Ca. 700 sider. Pensum vil være på norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:    

  Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått

 

Ved karakter ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 24.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.