Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

SAK-1001 Kunst 1 - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studiet Kunst - bachelor og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Introduksjon til


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Portfolio

Portfolio skal inneholde:

Eksamen består av:

 Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester

Undervisning Høst 2021