Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

SAK-1003 Kunst 3 - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt bachelorstudiet Kunst og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold


Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1002 Kunst 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, veiledning og selvstendig kunstnerisk arbeid.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

Portfolio skal inneholde: 

Eksamen består av to deler som vurderes under ett: 

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått. 

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Undervisning Høst 2021