Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

SIK-2508 Farlig gods og farlige stoffer (HAZMAT) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal etter endt studium ha kunnskaper om håndtering av farlig gods (Hazmat), kjennskap til offentlige myndigheters politiske prioriteringer, foruten forståelse og kunnskap om myndighetenes arbeid med beredskap og miljøovervåking.

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, gjesteforelesninger og gruppearbeid.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen (100 %) i grupper på inntil 3 personer, over 7 dager.  Det gis bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Arbeidskrav: Inntil to obligatoriske oppgaver. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Emnet overlapper disse emnene

BIB2006 Farlig gods og farlige stoffer (HAZMAT) 10 stp
Undervisning Høst 2021
Undervisning BIB-19 f.aman. Øystein Klemetsen
konsulent May Grete Jørgensen Hass
uni.lekt. Ole Anders Holmvaag
Undervisning BIB-20 f.aman. Øystein Klemetsen
konsulent May Grete Jørgensen Hass
uni.lekt. Ole Anders Holmvaag