Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

SOK-1003 Python-lab - 5 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Python er verdens nest mest brukte programmeringsspråk i følge GitHub. Språket er basert på åpen kildekode og er gratis å bruke. Dette kurset gir en enkel innføring i Python anvendt på økonomiske problemstillinger innen statistikk og matematikk. Temaer som inngår i kurset er grunnleggende programmering i Python, bruk av Python til å løse økonomiske problemstillinger, visualisering av matematiske løsninger og visualisering av data.

Hva lærer du

Studenten lærer å sette opp, løse og visualisere matematiske modeller i samfunnsøkonomi med Python-kode. Studenter lærer også å gjøre enkle statistiske analyser ved visualisering av data. Kurset er delvis et supplement til BED-1007 Matematikk for økonomer, og tar opp noen av de samme temaene.

Kunnskap

Kandidaten har

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

Kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset vil i stor grad benytte «omvendt klasserom», altså at forelesninger i hovedsak gis som videoforelesninger. Videoforelesningene vil både være lokalt produsert og fra DataCamp (www.datacamp.com).

Undervisningsressurser fra DataCamp vil bli brukt i utstrakt grad i begynnelsen av kurset til å lære grunnleggende Python-programmering.

Klasseromsundervisningen vil brukes til å arbeide med problemstillinger og gjennomgang av disse.


Eksamen

Eksamensordning

Eksamensordningen er en mappe som består av flere innleveringer inkludert et avsluttende datavitenskapelig prosjekt. Prosjektet kan gjøres i grupper. Det skal også gjennomføres en presentasjon av prosjektet.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det er arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.