Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

SYS-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie - 12 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

8 ukers praksisstudium - 320 timer


Innhold

Grunnleggende sykepleie til pasienter. Utøvelse av grunnleggende hygiene og smittevern, praktiske prosedyrer, etikk og kommunikasjon i møte med pasienter og pårørende. Helsefremming- og forebygging

Obligatorisk forkunnskapskrav

SYS-1180 Praksisforberedelse 1

Hva lærer du

Kunnskaper:  

Kandidaten:

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 

Generell kompetanse:  

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

Utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende under veiledning. Refleksjon med bakgrunn i praksiserfaringer og teori fra første studieenhet. Selvstudium. Utarbeidelse av sykepleieplan og andre skriftlige arbeider. Casebasert jobbing og refleksjon.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet:

Arbeidskrav må være godkjent før praksisemnet kan vurderes til bestått

Vurdering:

Individuell praksisvurdering.

Praksisstudiet vurderes til bestått/ikke bestått