Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

SYS-1191 Prosjektpraksis barn og unge - 3 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

2 ukers obligatorisk prosjektpraksis - 80 timer


Innhold

Normalutvikling hos barn og unge inkludert rettigheter og behov.  Helsefremmende og forebyggende praksis.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten:

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

Seminarer, praksisbesøk/observasjonspraksis, simulering, forelesninger, e-læring, veiledning individuelt og/eller i grupper, casebasert læring, selvstudier. 

Eksamen

Obligatorisk aktivitet:

 Vurdering:

Individuell praksisvurdering
Praksisstudiet vurderes til bestått/Ikke bestått