Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

TEK-1500 Beregningsorientert programmering - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

TEK-1112 Programmering med ingeniørfaglig anvendelse og statistikk 5 stp

Innhold

Beregningsorienter programmering  

IKT og Sikkerhet (1,5stp)

Programmering for beregninger (2stp)

Regneark (1,5 stp)


Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten kan  

 Ferdigheter:

Kandidaten kan  

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og instruksjoner foreligger som opptak og forventes brukt av studentene. Det vil være kollektiv gjennomgang av eksempler og kollektivt styrte øvinger i starten. Gjennomføring av øving hvor veileder/assistent er tilgjengelig.

Eksamen

Arbeidskrav

Et antall obligatoriske oppgaver, se LMS for detaljer. Alle må være godkjent.

Eksamen og vurdering

Mappevurdering (vurderingsgrunnlag): Bestått/Ikke bestått.

Mappens innhold vektes ulikt i sitt bidrag til sluttkarakter i emnet. Se LMS for detaljer. Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Dersom deler av vurderingsgrunnlaget mangler gir dette karakteren Ikke bestått. Kontinuasjon i emnet gjennomføres ved å komplettere manglende/ikke godkjente arbeider i mappen med nye. Kontinuasjonsperioden er 202nW5D1/3


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 14.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.