Skriv ut Lukk vindu


 

Odontologi - master (5-årig) - forskerlinje

Fakta

Varighet:6 År
Studiepoeng:360
Gradsnavn:
Opptakskrav:
Søknadsfrist:
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Forskerlinjen (FL) i odontologi er en fordypning i odontologisk forskning, og utgjør 120 studiepoeng utover masterstudiet i odontologi.

FL-odontologi består av

Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig - og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), MED-8006 Miljøseminar (1stp.), MED-8005 Forskerlinjeseminar (2 stp.) samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.

På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. FL-studenten skal være første- eller andreforfatter.


Hva lærer du?

Gjennomført forskerlinje i odontologi skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

 

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

 Kandidaten:

 

Ferdighet

 Kandidaten:

 

 

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Personlig veiledning fra oppnevnt veileder, forelesninger, seminar og skriftlige studieoppgaver er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studieprogrammet.

Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. Opplæringsdelen gis primært som forelesninger etterfulgt av hjemmeeksamener. I tillegg kan studenten delta i gruppearbeid, presentere egen forskning i sin forskningsgruppe og/eller ved særskilte seminarer, faglige konferanser e.l. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og publisering av den første artikkel.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk vil være engelsk eller norsk.

Forskningsartikkelen skal skrives på engelsk.

Muntlig eksamen kan gjennomføres på engelsk eller norsk.


Jobbmuligheter

Forskerlinjen i odontologi skal forberede studentene på en avkortet ph.d.-utdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått forskerlinje i odontologi samt bestått hjemmehørende utdanningsprogram, gjør studenten kvalifisert for videre ph.d.-studier, annet forskningsarbeid og undervisningsoppgaver.