Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BED-2053 Kundedrevet innovasjon - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid, o.l. 

Det er obligatorisk praksis på emnet. Hver student vil utplasseres i reiselivsbedriften fra onsdag til og med fredag i uke 17 (22-24. april) eller 18 (29. april- 01. mai).

NB: obligatorisk praksis utgår på grunn av korona tilpasninger av emnet.


Innhold

Kundedrevet innovasjon gir en oversikt over sentrale temaer, begreper og metoder. Sentrale temaer er:

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Emnets mål er å gjøre studentene i stand til å forstå kundedrevet innovasjon samt analysere og utvikle relevante forretningsmodeller i alle typer bedrifter og organisasjoner og på den måten bidra til bærekraft og konkurransedyktighet. Emnet presenterer nye og spennende perspektiver på innovasjon, med tjenestedominant logikk og kunde- og merkeopplevelse som fundament. Kundeorientering står sentralt og kunder/brukere sees på som samskapere av verdi ved forbedring eller nyutvikling av produkter og/eller tjenesteprosesser. Emnet anvender praktiske eksempelcase og studentworkshops med bruk av metodikk for kundedrevet innovasjon.

Kunnskap

Kandidaten skal

Ferdighet

Kandidaten kan

Generell kunnskap

Kandidaten skal


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner og gruppearbeid. I tillegg skal studentene utplasseres i reiselivsbedrifter i praksis våren 2020.

Hver student vil utplasseres i reiselivsbedriften fra onsdag til og med fredag i uke 17 (22-24. april) eller 18 (29. april- 01. mai). Utplasseringen er en obligatorisk del av kurset.

NB: obligatorisk praksis utgår på grunn av korona tilpasninger av emnet. Praktisk tilnærming til emnet tilrettelegges via seminar og workshops der studentene jobber i grupper med oppgaver og en selvvalgt case-bedrift.


Eksamen

Eksamen består av en 4-timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Karakterskala: A-F

Arbeidskravet er relatert til praktisk anvendelse av metodikk for kundedrevet innovasjon i en case bedrift, og gjøres i grupper. Studentene skal formidle sine praktiske erfaringer og refleksjoner i en skriftlig rapport og gjennom en presentasjon. Oppgavene må være godkjent for å få oppmelding til avsluttende vurdering/eksamen. Kravene gis bestått/ikke bestått


Dato for eksamen

Kort hjemmeekasmen utlevering 28.04.2021 innlevering 28.04.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Første gang:se timeplan på nett
Forelesning uni.lekt. Mette Talseth Solnørdal
prof. Nina Katrine Prebensen
Seminar Gruppe 1 uni.lekt. Mette Talseth Solnørdal