Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BED-2148 Regnskapsanalyse og verdsettelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er tilrettelagt for studenter som kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Regnskapsanalyse, konsernregnskap og verdsettelse.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Tradisjonelle forelesninger.

Eksamen

Arbeidskrav:

I løpet av emnet skal studenten levere en individuell innleveringsoppgaver som skal løses i Excel og skal godkjennes av faglærer før eksamen kan avlegges. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

4 timers skriftlig skoleeksamen, bokstavkarakter A-E, med F som stryk.

Eksamen avholdes i Harstad.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 12.05.2021 innlevering 12.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.lekt. Finn Steinar Heimly
uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
uni.lekt. Jan Utby
prof. Svein Tvedt Johansen