Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BED-2201 Bacheloroppgave - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tas i det siste semesteret av studiet.

Innhold

Prosjektoppgaven er den avsluttende delen av bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon og bachelorgradutdanningen i ledelse, innovasjon og marked. Oppgaven er en selvstendig problem- og metodeorientert oppgave, som gjennomføres som et prosjekt. Oppgaven bør ta utgangspunkt i en realistisk økonomisk problemstilling, der kunnskap fra flere av studiets fagområder benyttes. Profileringen må vektlegges. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter for bruk i forbindelse med prosjektoppgaven.

Opptakskrav

Obligatoriske forkunnskaper for studenter som tar Bachelorgrad i språk og økonomi:Emnet forutsetter gode forkunnskaper både i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse og språkfaget. Du må derfor ha fullført 60 studiepoeng både i samfunnsøkonomi/bedriftsledelse og i det valgte fremmedspråket før du tar dette emnet.

Hva lærer du

Studentene skal gjennom prosjektoppgave få trening i å planlegge, gjennomføre og presentere et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studiets fagområder med vekt på profileringsretningen. Oppgaven kan gjennomføres i samarbeid med en bedrift utenfor skolen.

Kunnskapsmål

Ferdighetsmål

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning.

Eksamen

Emnet vurderes gjennom: Skriftlig bacheloroppgave (Teller 100 % av sluttkarakteren)

Karakterskala A-E, med F som stryk.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave innlevering 01.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2201F Bacheloroppgave 10 stp
Undervisning Vår 2021
Første gang:se timeplan på nett
Student i Alta uni.lekt. Inge Berg Nilssen
uni.lekt. Jørund Haldor Greibrokk
uni.lekt. Ove Røe Jensen
Student i Harstad f.lekt. Thomas Gressnes