Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biologi og Biomedisin, samt  studenter på masterprogrammet i Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en oversikt over dyrekroppens fysiologi med pattedyr som eksempel, men med betoning av at mekanismene i hovedsak er generelle for vertebrater. Det gis en beskrivelse av de grunnleggende mekanismer som ligger bak de spesialiserte funksjoner som oppvises av organismens forskjellige vevstyper/organer, samt de reguleringsmekanismer som sørger for opprettholdelsen av homeostase i den integrerte organismen. Nerve- og muskelfysiologi, sansefysiologi, sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon, endokrinologi, fordøyelse og ernæring vil bli gjennomgått. Emnet inneholder et omfangsrikt laboratoriekurs som gjennom praktiske forsøk belyser sentrale temaer i pensumet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består av 6 timers skoleeksamen (80% av sluttkarakter) og laboratorierapporter (20% av sluttkarakter). Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Labrapport innlevering 10.06.2021;Kort hjemmeeksamen utlevering 08.06.2021 innlevering 08.06.2021;Labrapport innlevering 10.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ERN-2000 Humanfysiologi del 1 5 stp
Undervisning Vår 2021
Første oppmøte: se timeplan
Lab. gr 1 Akvamedisin og B-BIOMED prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
post.doc. Anja Striberny
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
prof. David Grey Hazlerigg
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
Lab.gr 2 kan tas av Akvamedisin B-BIOMED og B-BIO prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
post.doc. Anja Striberny
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
prof. David Grey Hazlerigg
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
Lab gr. 3 kan tas av B-BIO prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
post.doc. Anja Striberny
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
prof. David Grey Hazlerigg
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
Lab gr. 4 kan tas av B-BIO og Biotek prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
post.doc. Anja Striberny
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
prof. David Grey Hazlerigg
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
Kollokvium gr. 1 BioMedisin og Akvamedisin prof. Lars Folkow
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
stip. Chiara Ciccone
Kollokvium gr. 2 Biomedisin og Akvamedisin prof. Lars Folkow
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
stip. Chiara Ciccone
Kollokvium gr. 3 B-BIO prof. Lars Folkow
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
stip. Chiara Ciccone
Kollokvium gr. 4 B-BIO prof. Lars Folkow
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
stip. Chiara Ciccone
Kollokvium gr. 5 B-BIO og Biotek prof. Lars Folkow
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
stip. Fredrik Andreas Fasth Markussen
stip. Chiara Ciccone
Forelesning gr 1 prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
f.aman. Siri Kristine Knudsen
post.doc. Anja Striberny
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
prof. David Grey Hazlerigg
Forelesning gr 2 prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
post.doc. Anja Striberny
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
prof. David Grey Hazlerigg
Forelesning gr 3 prof. Monica Alterskjær Sundset
prof. Lars Folkow
post.doc. Anja Striberny
stip. Vebjørn Jacobsen Melum
prof. David Grey Hazlerigg