Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BIO-2018 Anvendt molekylærbiologi og bioinformatikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i Biologi og for studenter som er tatt opp på lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.  

Innhold

Kurset vil gi en grundig innføring i molekylære mekanismer innenfor cellebiologi. Studentene vil få teoretisk og praktisk trening i laboratoriemetoder og bioinformatikk som brukes i studier av disse mekanismene. Eksempler fra både prokaryote og eukaryote organismer vil benyttes. Kurset vil også ta for seg lab-sikkerhet og norske reguleringer knyttet til genmanipulering av levende organismer. 

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om bestått kurs i matematikk, mikrobiologi, cellebiologi og kjemi på bachelornivå.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser, data øvelser. 

Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.


Eksamen

Eksamen består av:

En 6-timers skoleeksamen, teller 70% av sluttkarakter.

Laboratorierapporter, teller 15% av sluttkarakter

Datalab rapport, teller 15% av sluttkarakter.

Det gis bokstavkarakter på en skala fra  A til E, der F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studetene kan framstille seg til eksamen:

Minimum 80% oppmøte på laboratorieøvelser og data lab.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Dersom laboratorierapporter og data lab rapport er bestått, er det bare den skriftlige eksamen som må tas på nytt.


Dato for eksamen

Kort hjemmeeksamen utlevering 04.06.2021 innlevering 04.06.2021;Labrapport innlevering 30.04.2021;Rapport dataøvelse innlevering 25.05.2021;Labrapport innlevering 30.04.2021;Rapport dataøvelse innlevering 25.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.