Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BYG-2611 Ventilasjonsteknikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Ventilasjonsanleggets komponenter. Byggeteknisk forskrift, arbeidstilsynets veiledninger og nasjonale standarder knyttet til inneklima, luftmengde, lyd og energibruk. Termisk, atmosfærisk og akustisk inneklima. Luftfuktighet. Luftmengdebehov og klimatisering. Naturlig ventilasjon, avtrekksventilasjon og balansert ventilasjon. Omrørings- og fortrengningsventilasjon, ventilasjonseffektivitet, luftstråler. Lyd som fysisk fenomen, lydutbredelse, lydgenerering og lyddemping, vibrasjon. Energibruk til vifter, oppvarming og kjøling. Regulering og innregulering av ventilasjonsanlegg. Kanaldimensjonering. Brannsikring.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + R1+R2 og FYS1 eller bestått 1-årig Forkurs for ingeniør-/sivilingeniørutdanning

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjoneksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 03.06.2021 innlevering 03.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning f.aman. Amar Aganovic
Øving f.aman. Amar Aganovic
PC-lab f.aman. Amar Aganovic