Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BYG-3606 VVS- og Energiteknikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Rør og sentrale komponenter for vann og avløp. Støy og trykkstøt i sanitære installasjoner. Effekt- og energiberegninger for bygninger. Varmesystem, energifleksibilitet, rør og systemkomponenter for varmeanlegg i bygninger. Ventilasjonssystemer og prinsipper, luftmengder, kjølebehov, kanaler, komponenter i ventilasjonsanlegg, styring og regulering, lyd i ventilasjonsanlegg. Termiske energi-/ varmesentraler, energidistribusjon, fjernvarme/nærvarme, energi-/varmeplanlegging.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, maskin/VVS, energi og miljø i bygg og konstruksjonsteknikk.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på minst 30 studiepoeng innen matematikk eller statistikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3 og statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag).

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Gi kunnskap om funksjonskravene til sanitær, oppvarmings-, ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg, samt kunnskap om dimensjonering og utforming av komponenter og systemer i disse anleggene. Kunnskap om oppbygging, dimensjonering og planlegging av energi- og varmesystem i ny og eksisterende bebyggelse.

KUNNSKAP:

FERDIGHETER:

KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Foreleserstyrte forelesninger 4 x 1 uker (totalt 20 arbeidsdager) inklusive frivillige øvingsoppgaver. 

Eksamen

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeid er påkrevd.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer teller 100% av karakteren. Det gis bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått. 

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 28.05.2021 innlevering 28.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021