Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BYG-3803 Bygningsfysikk - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Det ytre klima og inneklimaet som påkjenning på bygningen. Varme-, fukt- og lufttransport i bygningsdelene. Prinsipper for varmeisolering, tetting og sikring mot fuktskader. Energi i bygninger. Lydlære, bygningsakustisk grunnlag. Dagslys, belysningsteknisk grunnlag.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad innfor ingeniør, med minimum 30 studiepoeng i matematiske/statistikkemner.

Søkekode: 9371

Matematikk- og fysikkunnskaper tilsvarende bachelornivå. Anbefalte forkunnskaper tilsvarende tekniske emner innen studieretning bachelor bygg. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om bygningsfysiske påkjenninger, sammenhenger og prinsipper med hensyn til bygningers tekniske egenskaper ut over det rent lastbærende.

Ferdigheter:

Kompetanse:

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap innen de mest sentrale fagfeltene som inngår i bygningsfysikken. Forutsetninger til å kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, og kunne anvende kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med å finne frem til årsaker og hensiktsmessige tiltak.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 Foreleserstyrte forelesninger i 2 x 1 uker (totalt 10 arbeidsdager), inklusive beregningseksempler og utstyrsdemoer, samt frivillige øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

1 praktisk måleøvingsoppgave, gjennomført i løpet av én arbeidsdag i Narvik, hvor tidspunkt og dato for gjennomføring oppgis ved studiestart i emnet. Kandidaten må ha deltatt på og ha bestått øvingen for få adgang til eksamen.

Eksamen og vurdering

3-timers skriftlig skoleeksamen.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet, forutsatt at vedkommende har bestått arbeidskravet.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 08.03.2021 innlevering 08.03.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning f.aman. Svein-Erik Sveen