Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

DTE-2600 Programmering C++ - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.


Hva lærer du

Studentene som har fullført ement skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold

Kunnskap

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom fire undervisningstimer per uke. Dette skjer i form av forelesninger og praktiske øvinger.

Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom tester og praktiske programmeringsoppgaver.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det vil bli gitt fire (4) obligatoriske oppgaver som evalueres til bestått/ikke bestått. Alle må være bestått for å få karakter i faget.  I tillegg vil det bli gitt frivillige øvingsoppgaver uten krav til innlevering. 

Eksamen og vurdering:

Tretimers skriftlig skoleeksamen. Wiseflow.

Karakter, A - F.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Det gis anledning til å be om begrunnelse eller klage på karakterfastsettelsen ved deleksamen jamf. 5. Ledd i paragraf 46 i eksamensforskriften.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 26.05.2021 innlevering 26.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Jostein Bratlie