Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

ELE-2600 Elektronikk 2 - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

  Studenten kan:

Ferdigheter

   Studenten kan:

Generell kompetanse

   Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvelser. Studentene skal også arbeide i grupper med en obligatorisk prosjektoppgave.

Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det er et arbeidskrav som må være godkjent for å få karakter i emnet. Arbeidskravet består av følgende som må være godkjent:

• 4 av 4 laboratorieøvinger

Eksamen og vurdering:

Mappevurdering der fire tester (tre canvastester og en muntlig test) og et prosjektarbeid, med rapport, teller med i vurderingen. For de tre canvastestene har studentene mulighet til å forbedre resultatet sitt etter første gjennomkjøring.

Det gis en felles karakter for hele emnet etter karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 04.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning rådgiver Christoffer André Ørntuvik
uni.lekt. Annette Fossli Brustad