Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

ERN-3004 Epidemiologi, statistikk og forskningsmetoder - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i klinisk ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet skal gi studentene vitenskapelig kompetanse til å gjennomføre et forskningsprosjekt innenfor ernæring. Studentene skal få avansert kunnskap i epidemiologi og statistikk og kunne bearbeide, analysere og tolke data, samt oppsummere og diskutere resultatene på en god, vitenskapelig måte. Studentene skal også få en innføring i prinsippene ved in vivo-/in vitro-studier brukt innenfor ernæringsfaget. Videre skal studentene lære seg forskningsetikk og ha god kjennskap til lover og formelle godkjenninger som kreves for å bedrive helsevitenskapelig forskning. 

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskaper: 

Ferdigheter: 

Generell kompetanse: 

Det henvises også til læringsutbyttet for langsgående temaer i Vitenskapelig og Profesjonell kompetanse i ernæring. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er ikke praksis i dette emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav: 

Eksamen: En ukes hjemmeeksamen vurderes som bestått/ikke bestått. 

Eksamensspråket er norsk, eventuelt dansk eller svensk for de som ønsker det. 

Kontinuasjonseksamen: Avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. I tilfeller der studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen, arrangeres utsatt eksamen samtidig med kontinuasjonseksamen. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 05.03.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesninger f.aman. Tonje Bjørndal Braaten
prof. Anne Sameline Grimsgaard
f.aman. Jorunn Pauline Cavanagh
prof. Tom Wilsgaard
f.aman. Gerd Berge
f.aman. Karina Standahl Olsen
prof. Guri Skeie
f.aman. Karin Charlotta Maria Rylander
stip. Torill Miriam Enget Jensen
f.aman. Torsten Risør
f.aman. Ekaterina Sharashova
Kollokvie f.aman. Gerd Berge
f.aman. Kajsa Møllersen
f.aman. Ekaterina Sharashova
stip. Ana Silvia Ibarra Sanchez
Seminar f.aman. Tonje Bjørndal Braaten
prof. Anne Sameline Grimsgaard
f.aman. Jorunn Pauline Cavanagh
prof. Tom Wilsgaard
f.aman. Gerd Berge
prof. Guri Skeie
f.aman. Karin Charlotta Maria Rylander
stip. Torill Miriam Enget Jensen
f.aman. Torsten Risør
f.aman. Ekaterina Sharashova
Gruppearbeid f.aman. Tonje Bjørndal Braaten
prof. Anne Sameline Grimsgaard
f.aman. Kajsa Møllersen
f.aman. Karina Standahl Olsen
prof. Guri Skeie
f.aman. Karin Charlotta Maria Rylander
f.aman. Ekaterina Sharashova