Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

ETE-2501 Elektrisitetslære - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

DC-kretser:

AC-kretser:


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Studentene bør ha grunnleggende kunnskaper om DC-kretser:


Hva lærer du

Studentene som har fullført ETE-2501 skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Ferdigheter

 Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger samt obligatoriske laboratorieøvelser og innleveringer. 

Programvare som benyttes i forbindelse med laboratorieøvelse: Pspice Orcad


Eksamen

Arbeidskrav

Test i sikkerhet for lab må være godkjent før laboratorieøvelsene kan utføres.
5 av 5 laboratorieoppgaver og tilhørende rapporter må være godkjent.
4 av 5 regneøvinger må være godkjent.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.
Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler på eksamen: En valgfri formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator med tomt minne.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 02.06.2021 innlevering 02.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Hilde Henriksen